Zbiory online

Cerkiew nad Dnieprem (?)

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Malarstwo i rzeźba
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:przed 1900 r.
Autor:Jan Stanisławski (1860-1907)
Miejsce powstania lub znalezienia:Ukraina
Technika:olej
Materiał:deska
Wymiary:22 x 10 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/M/102

W centrum obrazu za gęstą zasłoną złożoną z drzew koron, których czubki rozświetlane są promieniami niewidocznego słońca położona jest niewielka miejscowość z górującą nad nią sylwetą cerkwi. Budowla wyróżnia się wysoką wieżą kościelną nakrytą hełmem z niewielką sygnaturką na jej szczycie. Przy niej, mniej więcej w połowie wysokości, kopuły o cebulastych kształtach. Miejscowość jest malowniczo położona nad szerokim rozlewiskiem Dniepru. Jego wody szeroko omijają miasteczko od prawej strony ciągnąc się na lewo. Na horyzoncie widoczny drugi brzeg. Delikatne kłębiaste chmury w kolorach pastelowych suną nad całością krajobrazu.