Zbiory online

Portret Marii Eleonory Pruskiej

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Malarstwo i rzeźba
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:1578
Autor:Mistrz Drezdeńskich Portretów Hohenzollernów ( czynny XVI/XVII w.)
Miejsce powstania lub znalezienia:Królewiec
Technika:olej
Materiał:deska
Wymiary:43,5 x 34 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/M/336

Na awersie obrazu widnieje odręczny napis wykonany atramentem: Anna Austriaczka Królowa Polski, żona Zygmunta III. Wiemy jednak, że ktoś, może właściciel kolekcji, z której portret trafił w 1975 roku do zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach - Jan Henryk Dąbrowski, błędnie rozpoznał portretowaną postać. Na podstawie innych portretów polskiej królowej można z całą pewnością stwierdzić, że to nie jej wizerunek znajduje się w kieleckich zbiorach. Udało się jednak odnaleźć niemal identyczny obraz w dawnej kolekcji Muzeum Historycznego w Dreźnie. Przedstawia on Marię Eleonorę, córkę Wilhelma księcia Jülich-Kleve-Berg oraz Marii Habsburżanki, która w 1573 roku została żoną Albrechta Fryderyka Hohenzollerna. Obraz ze zbiorów drezdeńskich był przypisany malarzowi działającemu na dworze w Berlinie lub Królewcu określanemu jako Mistrz Drezdeńskich Portretów Hohenzollernów. Nie ma jednak pewności, że obydwa portrety są dziełem tego malarza, choć jest to wielce prawdopodobne. Wizerunek Marii Eleonory ze zbiorów kieleckich wyróżnia się wysokim poziomem artystycznym i nosi wszelkie cechy portretu reprezentacyjnego epoki późnego renesansu.