Zbiory online

wszystkie a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Malarstwo i rzeźba

Szermentowski Pejzaz z rzekaBogata i różnorodna zarówno pod względem stylistycznym, jak i tematycznym kolekcja Muzeum Narodowego w Kielcach zachwycić może nie tylko znawców, miłośników sztuki. Jej najznakomitsza część prezentowana jest na stałych ekspozycjach Muzeum Narodowego, w zabytkowych XVII i XVIII wiecznych wnętrzach pałacu oraz w Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej.

Składa się na nią malarstwo zachodnioeuropejskie (XVII i XVIII-wieczne) mistrzów związanych przede wszystkim ze szkołami włoskimi czy niderlandzkimi oraz malarstwo polskie od XVII do XX wieku, z liczną grupą portretów staropolskich. Zwiedzający znajdą tu także pejzaż, malarstwo rodzajowe, martwą naturę, weduty, sceny batalistyczne, przedstawienia alegoryczne czy symboliczne. Na szczególną uwagę zasługują malowidła Tomasza Dolabelli – wenecjanina, artysty z kręgu królewskiego mecenatu wmontowane w stropy ramowe w pokojach senatorskich i biskupim.

Lista eksponatów

Widok:
TytułAutorDatowanieDział
Portret Marii Zofii z Sieniawskich 1 v. Denhoff, 2 v. Czartoryskiej, malarz nieznany poł. XVIII w. Malarstwo i rzeźba
Portret Marii Zofii z Sieniawskich 1 v. Denhoff, 2 v. Czartoryskiej, malarz nieznany poł. XVIII w. Malarstwo i rzeźba
Portret mężczyzny malarz nieznany 1830-1840 Malarstwo i rzeźba
Portret mężczyzny. Wawrzyniec Dąbrowski ? Stefan Dąbrowski (1849-1909) Malarstwo i rzeźba
Portret Michała Aleksandra Sołtyka malarz nieznany 3 ćw. XVIII w. Malarstwo i rzeźba
Portret Michała Antoniego Radziwiłła malarz nieznany koniec XVIII w. ? Malarstwo i rzeźba
Portret Michała Rupniewskiego malarz nieznany XVII/XVIII w. Malarstwo i rzeźba
Portret Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła "Sierotki" malarz nieznany 2 poł.?, XIX w., wg XVIII w.? Malarstwo i rzeźba

Powrót