Zbiory online

wszystkie a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Malarstwo i rzeźba

Szermentowski Pejzaz z rzekaBogata i różnorodna zarówno pod względem stylistycznym, jak i tematycznym kolekcja Muzeum Narodowego w Kielcach zachwycić może nie tylko znawców, miłośników sztuki. Jej najznakomitsza część prezentowana jest na stałych ekspozycjach Muzeum Narodowego, w zabytkowych XVII i XVIII wiecznych wnętrzach pałacu oraz w Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej.

Składa się na nią malarstwo zachodnioeuropejskie (XVII i XVIII-wieczne) mistrzów związanych przede wszystkim ze szkołami włoskimi czy niderlandzkimi oraz malarstwo polskie od XVII do XX wieku, z liczną grupą portretów staropolskich. Zwiedzający znajdą tu także pejzaż, malarstwo rodzajowe, martwą naturę, weduty, sceny batalistyczne, przedstawienia alegoryczne czy symboliczne. Na szczególną uwagę zasługują malowidła Tomasza Dolabelli – wenecjanina, artysty z kręgu królewskiego mecenatu wmontowane w stropy ramowe w pokojach senatorskich i biskupim.

Lista eksponatów

Widok:
TytułAutorDatowanieDział
Stary góral Aleksander Kotsis (1836-1877) ok. 1869 r. Malarstwo i rzeźba
Śmigus (scena rodzajowa) Aleksander Kotsis (1836-1877) 1865-66 Malarstwo i rzeźba
Tadeusz Kościuszko Autor nieznany I poł. XIX w. Malarstwo i rzeźba
Wnętrze salonu Alfons Karpiński (1875-1961) ok. 1930 r. Malarstwo i rzeźba
Zakonnik (kaznodzieja) Autor nieznany ok. 1700 r. Malarstwo i rzeźba
Zamek w Pieskowej Skale August Friedrich Reichel (1784-1840) 1822 r. Malarstwo i rzeźba
Żydzi przed karczmą Apoloniusz Kędzierski (1861-1939) 1879 r. Malarstwo i rzeźba

Powrót