Zbiory online

Biurko "Ludwik Filip"

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
Typ obiektu:Mebel
Datowanie:XIX w.
Autor:Stefan Petliński (stolarz)
Miejsce powstania lub znalezienia:Wilno(?)
Technika:stolarka, fornir palisandrem
Materiał:drewno liściaste, fornir, sukno, lustro
Wymiary:77 x 125 x 75 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/S/2

Mebel był własnością pierwszej żony pisarza, stanowił wyposażenie wspólnego mieszkania urządzonego po ślubie przy ulicy Chmielnej 15. Przy nim, według przekazu rodzinnego, powstało wiele rozdziałów Trylogii. Później stanowiło wyposażenie kolejnych warszawskich mieszkań pisarza, co dokumentują fotografie i ryciny prasowe z ok. 1900 roku. Zrekonstruowane w 1956 roku – jeszcze przed oficjalnym powołaniem muzeum – przez poznańską spółdzielnię Rzeźba i stolarstwo artystyczne (zrzeszoną w CPLiA w Poznaniu), z inicjatywy prezesa tej spółdzielni Ryszarda Andruszkiewicza.