Zbiory online

wszystkie a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku

Zbiory Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku stanowią największą kolekcję sienkiewiczianów w Polsce. Składają się na nią oryginalne meble i wyposażenie dawnego domu pisarza, m.in. portrety rodzinne (w tym najbardziej znana podobizna Sienkiewicza pędzla Kazimierza Pochwalskiego z 1890 roku oraz portret syna pisarza autorstwa Jacka Malczewskiego z 1906 roku), przedmioty osobiste i użytkowe, a także pamiątki z podróży. Wyjątkowe znaczenie mają liczne dary jubileuszowe, które autor Trylogii dostał z okazji 25-lecia pracy: adresy, albumy i dyplomy ofiarowane przez różne instytucje, uczelnie wyższe, mieszkańców miast, przedstawicieli poszczególnych profesji, prywatnych wielbicieli, oraz dzieła malarskie – ilustracje do utworów noblisty (autorstwa m.in. Piotra Stachiewicza i Stanisława Batowskiego-Kaczora), rzeźby i wykonane z niezwykłym pietyzmem rzeczy codziennego użytku. Do najcenniejszych muzealiów należą rękopisy, w tym fragmenty powieści Na polu chwały i jednoaktówka Zagłoba swatem, a także zbiór listów, z czego 59 napisanych przez samego Sienkiewicza. W bibliotece oblęgoreckiej zachowało się około 700 książek z dawnego księgozbioru pisarza, w tym 50 starodruków, stanowiących najcenniejszą jego część. W skład kolekcji wchodzą ponadto fotografie, pocztówki, dokumenty, plakiety i medale. 

Lista eksponatów

Widok:
TytułAutorDatowanieDział
"Krzyżacy" Stanisław Batowski (1866-1946) 1900 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
Adres dla Henryka Sienkiewicza od ludu polskiego z Boehum Jan Bieliński (autor), Antoni Rose (drukarz) 17.02.1901 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
Adres dla Henryka Sienkiewicza od polskich studentów Uniwersytetu Odeskiego Zenon Brzozowski ok. 1900 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
List Marii z Babskich Sienkiewiczowej do nieznanego adresata Maria Babska Sienkiewiczowa 11.12.1924 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
Listy Marii z Babskich Sienkiewiczowej do Antoniego Osuchowskiego Maria Babska Sienkiewiczowa 31.12.1918(?) Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
Medalion z Henrykiem Sienkiewiczem Franciszek Ksawery Black (1888-1859) 1959 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
Wazon z motywem ostów Wacław Bębnowski (1865-1945) 1910 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku

Powrót