Zbiory online

wszystkie a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku

Zbiory Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku stanowią największą kolekcję sienkiewiczianów w Polsce. Składają się na nią oryginalne meble i wyposażenie dawnego domu pisarza, m.in. portrety rodzinne (w tym najbardziej znana podobizna Sienkiewicza pędzla Kazimierza Pochwalskiego z 1890 roku oraz portret syna pisarza autorstwa Jacka Malczewskiego z 1906 roku), przedmioty osobiste i użytkowe, a także pamiątki z podróży. Wyjątkowe znaczenie mają liczne dary jubileuszowe, które autor Trylogii dostał z okazji 25-lecia pracy: adresy, albumy i dyplomy ofiarowane przez różne instytucje, uczelnie wyższe, mieszkańców miast, przedstawicieli poszczególnych profesji, prywatnych wielbicieli, oraz dzieła malarskie – ilustracje do utworów noblisty (autorstwa m.in. Piotra Stachiewicza i Stanisława Batowskiego-Kaczora), rzeźby i wykonane z niezwykłym pietyzmem rzeczy codziennego użytku. Do najcenniejszych muzealiów należą rękopisy, w tym fragmenty powieści Na polu chwały i jednoaktówka Zagłoba swatem, a także zbiór listów, z czego 59 napisanych przez samego Sienkiewicza. W bibliotece oblęgoreckiej zachowało się około 700 książek z dawnego księgozbioru pisarza, w tym 50 starodruków, stanowiących najcenniejszą jego część. W skład kolekcji wchodzą ponadto fotografie, pocztówki, dokumenty, plakiety i medale. 

Lista eksponatów

Widok:
TytułAutorDatowanieDział
"Henryk Sienkiewicz" M. Maniński 1900 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
"Scena z Zagłobą" Jan Czesław Moniuszko(1853-1908) ok. 1900 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
Adres-album jubileuszowy dla Henryka Sienkiewicza od Ukraińców Marszak, Kijów - złotnik, Jan Wysocki (1873-1960) - fotografik, Władysław Galimski (1860-1940) - malarz 1900 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
Dyplom dla Henryka Sienkiewicza od Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego Ludwik Mierzbach (drukarz) 18.02.1901 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
Henryk Sienkiewicz Jan Mieczkowski (junior) ok. 1900 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
Jadwiga Sienkiewiczówna Juliusz Mien (1842-1905), Józef Sebald (1853-1931) po 1890 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
Jadwiga Sienkiewiczówna Juliusz Mien (1842-1905) ok. 1894 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
List Antoniny Machczyńskiej do Henryka Sienkiewicza Antonina Machczyńska 12.02.1916 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku

Powrót