Zbiory online

wszystkie a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku

Zbiory Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku stanowią największą kolekcję sienkiewiczianów w Polsce. Składają się na nią oryginalne meble i wyposażenie dawnego domu pisarza, m.in. portrety rodzinne (w tym najbardziej znana podobizna Sienkiewicza pędzla Kazimierza Pochwalskiego z 1890 roku oraz portret syna pisarza autorstwa Jacka Malczewskiego z 1906 roku), przedmioty osobiste i użytkowe, a także pamiątki z podróży. Wyjątkowe znaczenie mają liczne dary jubileuszowe, które autor Trylogii dostał z okazji 25-lecia pracy: adresy, albumy i dyplomy ofiarowane przez różne instytucje, uczelnie wyższe, mieszkańców miast, przedstawicieli poszczególnych profesji, prywatnych wielbicieli, oraz dzieła malarskie – ilustracje do utworów noblisty (autorstwa m.in. Piotra Stachiewicza i Stanisława Batowskiego-Kaczora), rzeźby i wykonane z niezwykłym pietyzmem rzeczy codziennego użytku. Do najcenniejszych muzealiów należą rękopisy, w tym fragmenty powieści Na polu chwały i jednoaktówka Zagłoba swatem, a także zbiór listów, z czego 59 napisanych przez samego Sienkiewicza. W bibliotece oblęgoreckiej zachowało się około 700 książek z dawnego księgozbioru pisarza, w tym 50 starodruków, stanowiących najcenniejszą jego część. W skład kolekcji wchodzą ponadto fotografie, pocztówki, dokumenty, plakiety i medale. 

Lista eksponatów

Widok:
TytułAutorDatowanieDział
"Henryk Sienkiewicz i Kazimierz Pochwalski na statku" Kazimierz Pochwalski (1855-1940) 1940 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
"Portret Henryka Sienkiewicza" Kazimierz Pochwalski (1855-1940) 1890 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
"Portret Henryka Sienkiewicza" Kazimierz Pochwalski (1855-1940) 1915 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
Album-makieta "Krzyżacy w ilustracjach" K. Gorskiego J. F. Puget, Warszawa (introligator), Jan Antoni Biernacki (1879-1930) - rzeźbiarz, Konstanty Gorski (1869-1934) - malarz 22.12.1900 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
Biurko "Ludwik Filip" Stefan Petliński (stolarz) XIX w. Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
Dyplom dla Henryka Sienkiewicza od Towarzystwa Śpiewaczego "Lutnia Łódzka" W. Przybylski (malarz) 09.1901 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
List Adama Pługa do Henryka Sienkiewicza Adam Pług 31.01.1903 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
Model pomnika Sienkiewicza w Łukowie Karol Piatczyc 1933(?) Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku

Powrót