Zbiory online

wszystkie a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku

Zbiory Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku stanowią największą kolekcję sienkiewiczianów w Polsce. Składają się na nią oryginalne meble i wyposażenie dawnego domu pisarza, m.in. portrety rodzinne (w tym najbardziej znana podobizna Sienkiewicza pędzla Kazimierza Pochwalskiego z 1890 roku oraz portret syna pisarza autorstwa Jacka Malczewskiego z 1906 roku), przedmioty osobiste i użytkowe, a także pamiątki z podróży. Wyjątkowe znaczenie mają liczne dary jubileuszowe, które autor Trylogii dostał z okazji 25-lecia pracy: adresy, albumy i dyplomy ofiarowane przez różne instytucje, uczelnie wyższe, mieszkańców miast, przedstawicieli poszczególnych profesji, prywatnych wielbicieli, oraz dzieła malarskie – ilustracje do utworów noblisty (autorstwa m.in. Piotra Stachiewicza i Stanisława Batowskiego-Kaczora), rzeźby i wykonane z niezwykłym pietyzmem rzeczy codziennego użytku. Do najcenniejszych muzealiów należą rękopisy, w tym fragmenty powieści Na polu chwały i jednoaktówka Zagłoba swatem, a także zbiór listów, z czego 59 napisanych przez samego Sienkiewicza. W bibliotece oblęgoreckiej zachowało się około 700 książek z dawnego księgozbioru pisarza, w tym 50 starodruków, stanowiących najcenniejszą jego część. W skład kolekcji wchodzą ponadto fotografie, pocztówki, dokumenty, plakiety i medale. 

Lista eksponatów

Widok:
TytułAutorDatowanieDział
"Dar Wołodyjowskiego" Jan Rosen (1854-1936) 1889 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
Adres dla Henryka Sienkiewicza od mieszkańców Poznania Antoni Rose (nakładca) 22.12.1900 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
List Theodora Roosevelta do Henryka Sienkiewicza Theodor Roosevelt 25.04.1906 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
Męczenie chrześcijan w cyrku Nerona ok. 1925 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
Nuty mazurów jubileuszowych "Górą Pan Zagłoba!" B. Rathaus (kompozytor), Władysław Górski (malarz) 1901 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
Nuty walca "Czyja wina?" Ludwik Rosen (kompozytor), Z.U. (malarz) 1904 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku Stanisław Rachalewski (fotograf) 1902-05 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
Petroniusz i Eunice ok. 1925 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku

Powrót