Zbiory online

wszystkie a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku

Zbiory Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku stanowią największą kolekcję sienkiewiczianów w Polsce. Składają się na nią oryginalne meble i wyposażenie dawnego domu pisarza, m.in. portrety rodzinne (w tym najbardziej znana podobizna Sienkiewicza pędzla Kazimierza Pochwalskiego z 1890 roku oraz portret syna pisarza autorstwa Jacka Malczewskiego z 1906 roku), przedmioty osobiste i użytkowe, a także pamiątki z podróży. Wyjątkowe znaczenie mają liczne dary jubileuszowe, które autor Trylogii dostał z okazji 25-lecia pracy: adresy, albumy i dyplomy ofiarowane przez różne instytucje, uczelnie wyższe, mieszkańców miast, przedstawicieli poszczególnych profesji, prywatnych wielbicieli, oraz dzieła malarskie – ilustracje do utworów noblisty (autorstwa m.in. Piotra Stachiewicza i Stanisława Batowskiego-Kaczora), rzeźby i wykonane z niezwykłym pietyzmem rzeczy codziennego użytku. Do najcenniejszych muzealiów należą rękopisy, w tym fragmenty powieści Na polu chwały i jednoaktówka Zagłoba swatem, a także zbiór listów, z czego 59 napisanych przez samego Sienkiewicza. W bibliotece oblęgoreckiej zachowało się około 700 książek z dawnego księgozbioru pisarza, w tym 50 starodruków, stanowiących najcenniejszą jego część. W skład kolekcji wchodzą ponadto fotografie, pocztówki, dokumenty, plakiety i medale. 

Lista eksponatów

Widok:
TytułAutorDatowanieDział
Adres dla Henryka Sienkiewicza od Dziatwy Polskiej Karol Wójcik, Kraków (introligator) 1900 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
Adres jubileuszowy dla Sienkiewicza od Ziemian znad Niemna Henryk Weyssenhoff (1859-1922), Kazimierz Alchimowicz (1840-1916), Józef Bałzukiewicz (1867-1915), Ferdynand Ruszczyc (1870-1936), Karol Witkowski (1860-1910), Ludomir Ślendziński, Helena Romerówna (1875-1947), Stanisław Fleury (1858-1915) 1900 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
Adres od Koła Mieszczańskiego i Cechów Krakowskich Karol Wójcik (introligator), Adam Staszczyk (rysownik), Stanisław Tondos (malarz), Adam Stróżyński (malarz), Adam Meyer (malarz) 16.04.1901 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
Dyplom dla Henryka Sienkiewicza od Koła Literacko-Artystycznego we Lwowie Ludwik Wierzbicki, Lwów (introligator), Feliks Wygrzywalski (malarz) 1900 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
Dyplom dla Henryka Sienkiewicza od Krakowskiego Koła Artystyczno-Literackiego Wincenty Wodzinowski (malarz) 1900 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
Dyplom dla Henryka Sienkiewicza od Polskiego Akademickiego Stowarzyszenia "Ognisko" w Wiedniu Antoni Wiwulski (1877-1919) - rzeźbiarz 1901 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
Juliusz Kossak Stanisław Witkiewicz (1851-1915) 1900 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
Maria i Jadwiga Szetkiewiczówny z Marią Sobotkiewicz Leonard Witkowski 1878-80 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku

Powrót