Zbiory online

wszystkie a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku

Zbiory Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku stanowią największą kolekcję sienkiewiczianów w Polsce. Składają się na nią oryginalne meble i wyposażenie dawnego domu pisarza, m.in. portrety rodzinne (w tym najbardziej znana podobizna Sienkiewicza pędzla Kazimierza Pochwalskiego z 1890 roku oraz portret syna pisarza autorstwa Jacka Malczewskiego z 1906 roku), przedmioty osobiste i użytkowe, a także pamiątki z podróży. Wyjątkowe znaczenie mają liczne dary jubileuszowe, które autor Trylogii dostał z okazji 25-lecia pracy: adresy, albumy i dyplomy ofiarowane przez różne instytucje, uczelnie wyższe, mieszkańców miast, przedstawicieli poszczególnych profesji, prywatnych wielbicieli, oraz dzieła malarskie – ilustracje do utworów noblisty (autorstwa m.in. Piotra Stachiewicza i Stanisława Batowskiego-Kaczora), rzeźby i wykonane z niezwykłym pietyzmem rzeczy codziennego użytku. Do najcenniejszych muzealiów należą rękopisy, w tym fragmenty powieści Na polu chwały i jednoaktówka Zagłoba swatem, a także zbiór listów, z czego 59 napisanych przez samego Sienkiewicza. W bibliotece oblęgoreckiej zachowało się około 700 książek z dawnego księgozbioru pisarza, w tym 50 starodruków, stanowiących najcenniejszą jego część. W skład kolekcji wchodzą ponadto fotografie, pocztówki, dokumenty, plakiety i medale. 

Lista eksponatów

Widok:
TytułAutorDatowanieDział
"Dzierżawca przyprowadza kupców i niewolnicę zaczarowaną" Józef Marian Deskur (1861-1915) 1898 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
"Fragment pokoju gościnnego z widokiem na sad" Jadwiga Janczewska (1851-1941) ok. 1910 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
"Gazeta Opolska" 1900, nr 101 - wyd. jubileuszowe 18.12.1900 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
"Głowa mężczyzny" Henryk Sienkiewicz (1846-1916) ok. 1900 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
"Gondola" 4 ćw. XIX w. Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
"Helena" Piotr Stachiewicz (1858-1938) ok. 1898 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
"Henryk Sienkiewicz i Kazimierz Pochwalski na statku" Kazimierz Pochwalski (1855-1940) 1940 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
"Henryk Sienkiewicz w puszczy kaktusowej" Stanisław Witkiewicz (1851-1915) po 1876 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku

Powrót