Zbiory online

wszystkie a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku

Zbiory Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku stanowią największą kolekcję sienkiewiczianów w Polsce. Składają się na nią oryginalne meble i wyposażenie dawnego domu pisarza, m.in. portrety rodzinne (w tym najbardziej znana podobizna Sienkiewicza pędzla Kazimierza Pochwalskiego z 1890 roku oraz portret syna pisarza autorstwa Jacka Malczewskiego z 1906 roku), przedmioty osobiste i użytkowe, a także pamiątki z podróży. Wyjątkowe znaczenie mają liczne dary jubileuszowe, które autor Trylogii dostał z okazji 25-lecia pracy: adresy, albumy i dyplomy ofiarowane przez różne instytucje, uczelnie wyższe, mieszkańców miast, przedstawicieli poszczególnych profesji, prywatnych wielbicieli, oraz dzieła malarskie – ilustracje do utworów noblisty (autorstwa m.in. Piotra Stachiewicza i Stanisława Batowskiego-Kaczora), rzeźby i wykonane z niezwykłym pietyzmem rzeczy codziennego użytku. Do najcenniejszych muzealiów należą rękopisy, w tym fragmenty powieści Na polu chwały i jednoaktówka Zagłoba swatem, a także zbiór listów, z czego 59 napisanych przez samego Sienkiewicza. W bibliotece oblęgoreckiej zachowało się około 700 książek z dawnego księgozbioru pisarza, w tym 50 starodruków, stanowiących najcenniejszą jego część. W skład kolekcji wchodzą ponadto fotografie, pocztówki, dokumenty, plakiety i medale. 

Lista eksponatów

Widok:
TytułAutorDatowanieDział
"Król Władysław Jagiełło" Waldemar Świerzy (1931-2013) 1966 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
"Król Wysp Czarnych zasadza się na kochanka swej żony" Józef Marian Deskur (1861-1915) 1897 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
"Królewna Darjabaru w mocy korsarza" Józef Marian Deskur (1861-1915) 1899 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
"Krzyżacy" Stanisław Batowski (1866-1946) 1900 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
"La' Revue Theatrale" nr 20 10.1904 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
"Młodzieniec z Bagdadu schwytany na złodziejstwie kiesy" Józef Marian Deskur (1861-1915) 1898 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
"Na polu chwały" Henryk Sienkiewicz (1846-1916) 1903-1905 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku
"Odezwa do Koła Polskiego w Wiedniu" Henryk Sienkiewicz 09.1916 Pałacyk H. Sienkiewicza w Oblęgorku

Powrót