Zbiory online

Bazary w Kielcach

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Muzeum Lat Szkolnych S.Żeromskiego
Typ obiektu:Dokument
Datowanie:przed 1914
Miejsce powstania lub znalezienia:Kielce
Technika:druk
Materiał:karton
Wymiary:8,7 x 13,7 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/Ż/22
Wytwórnia:Księgarnia Gustawa Goldwassera, Zakład Fot. St. Rachlewskiego

Karta pocztowa dokumentuje widok obecnego placu Wolności w Kielcach. Plac został zaprojektowany w końcu XIX wieku jako drugi rynek. Otrzymał nazwę plac Bazarowy (Bazarnaja Płoszczad`). Przez mieszkańców określany był mianem Bazarów. 

Widokówka przedstawia obszerny plac, na środku zbiorowisko ludzi, wozy konne. W głębi dwie narożne kamienice jedno- i dwupiętrowa. Pomiędzy nimi widoczna cerkiew, wzniesiona około 1867 roku, rozebrana w 1933 roku. Od sierpnia 1885 roku na stancji mieszczącej się przy Placu Bazarowym mieszkał Stefan Żeromski, wówczas uczeń Męskiego Gimnazjum Rządowego w Kielcach.

Na dole karty druk w kolorze czerwonym: "Bazary w Kielcach". Karta pocztowa wydana nakładem księgarni Gustawa Goldwassera w Kielcach.

 

Słowa klucze:

pocztówka, karta pocztowa, Kielce, Bazar, XIX wiek, cerkiew, kamienica, miasto, miasto gubernialne, plac