Zbiory online

Brama Krakowska w Kielcach

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Muzeum Lat Szkolnych S. Żeromskiego
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:1860
Autor:Szymon Górnicki
Miejsce powstania lub znalezienia:Królestwo Polskie (kongresowe), Kielce
Technika:olej
Materiał:tektura
Wymiary:wys. 44, szer. 65,5 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/H/185

Obraz prezentuje dawną panoramę obecnej ulicy Jana Pawła II w kierunku południowym. Trójprzelotowa brama krakowska zajmuje centrum obrazu. Przed nią - z prawej strony - widoczny jest fragment muru katedralnego z rosnącym za nim drzewem, a w jego pobliżu dwie męskie postacie. Panorama ulicy za bramą prezentuje zachodnią pierzeję z kościołem Św.Trójcy. Cały obraz utrzymany jest w spokojnej, ciepłej brązowo-ugrowej tonacji, z rozświetlonymi bądź zacienionymi partiami. Brama krakowska była częścią założenia urbanistycznego Wzgórza Zamkowego - dawnej dzielnicy biskupiej. Została rozebrana po powstaniu styczniowym w związku z budową cerkwi Wniebowstąpienia Pańskiego (rozebranej następnie w latach 30. XX wieku).