Zbiory online

Fotografia Franciszka Górnickiego

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Muzeum Lat Szkolnych S.Żeromskiego
Typ obiektu:Fotografia
Datowanie:1886
Autor:Zakłady fotograficzne B. Wilkoszewski
Miejsce powstania lub znalezienia:Kielce
Technika:fotografia
Materiał:karton
Wymiary:10,4 x 6,3 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/Ż/111/9
Wytwórnia:Zakłady fotograficzne B. Wilkoszewski

Fotografia przedstawia Franciszka Górnickiego, szkolnego kolegę Stefana Żeromskiego. Mężczyzna został lekarzem.

Podobizna ucznia kieleckiego gimnazjum należy do zbioru dwudziestu niewielkich, sztywnych kartoników fotograficznych ozdobionych na brzegach złotymi lub czerwonymi lamówkami.

Uczniowie kieleckigo gimnazjum, kończący szkołę, obdarowywali się fotografiami - była to forma pamiątki, prezentu. Zdjęcia te opatrywali na odwrocie dedykacjami, często również datą oraz swoim imieniem i nazwiskiem.

Zespół takich właśnie fotografii skrzętnie przechowywał Stefan Żeromski. Nie zniszczyły go ani częste przeprowadzki, ani zawierucha wojenna. Po śmierci autora "Wiernej rzeki” opiekę nad pamiątkami przejęły córka – Monika Żeromska – i jej matka. Także i one z wielkim oddaniem pielęgnowały pamiątki przez kolejnych 30 lat. I tym razem fotografie lekkomyślnych kielczan (S. Żeromski, "List do Edwarda Łuszczkiewicza", Warszawa 11.02.1925 r.) przetrwały kolejne przeprowadzki oraz wojnę. W 1950 roku Monika Żeromska podarowała ten zespół fotografii kieleckiemu muzeum.

Zdjęcia te, wykonane w różnych zakładach fotograficznych (Bronisława Wilkoszewskiego mieszczącego się w Hotelu Europejskim przy ul. Dużej w Kielcach, Józefa Grodzickiego mającego siedzibę przy ul. Lubelskiej w Radomiu, Juliana Koppelmanna w Piotrkowie, Jana Mieczkowskiego w Warszawie-róg
ul. Senatorskiej i ul. Miodowej), opatrzone zostały licznymi dedykacjami:

Stefanowi Żeromskiemu na pamiątkę koleżeństwa i przyjaźni…

Stefanowi Żeromskiemu na pamiątkę...

W dowód serdecznej i prawdziwej przyjaźni i długoletniego koleżeństwa Stefanowi Żeromskiemu…

W dowód przyjaźni i koleżeństwa ofiaruję Stefanowi…

Stefanowi Żeromskiemu ofiaruje przyjaciel i kolega…

Kochanemu Stefanowi Żeromskiemu…

Na pamiątkę przyjaźni ofiaruje S. Żeromskiemu…

Kochanemu koledze i przyjacielowi Stefanowi Żeromskiemu…

Kochanemu przyjacielowi Stefanowi Żeromskiemu na pamiątkę swa fotografię ofiarowuję…

Kochanemu Stefanowi w dowód przyjaźni…

Dla najdroższego mego kolegi Stefana Żeromskiego…

W dowód przyjaźni…

W dowód przyjaźni i koleżeństwa Stefanowi Żeromskiemu ofiaruję…

Po ukończeniu edukacji gimnazjalnej drogi szkolnych kolegów, przyjaciół rozeszły się. Z niektórymi Stefan Żeromski utrzymywał kontakt jak np. z Edwardem Łuszczkiewiczem, Janem Wacławem Machajskim, Janem Strożeckim czy Zygmuntem Wasilewskim, z innymi nie.