Zbiory online

Ciekoty. Żeromszczyzna

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Muzeum Stefana Żeromskiego
Typ obiektu:Varia
Autor:Henryk Papierniak (1934-1996)
Technika:fotografia czarno-biała
Materiał:błona fotograficzna
Wymiary:6 cm. (wys.) x 6 cm. (szer.)
Nr inwentarzowy:MNKI/Ż/285

słowa klucze: negatyw błonowy, Ciekoty, Żeromszczyzna