Zbiory online

wszystkie a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Muzeum Stefana Żeromskiego

portret Stefana Żeromskiego autorstwa Moniki ŻeromskiejDo najciekawszych pamiątek zgromadzonych w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego należą rękopisy utworów Stefan Żeromskiego. Zobaczyć tu można fragment brulionu Wiernej rzeki, część czystopisu Słowa o bandosie, tekst polski włoskiej przedmowy do książki G.L. Milesi La spedizione di Francesco Nullo in Polonia, czystopisy utworów Wszystko i nic oraz Snu o chlebie, kilka kartek noweli Z odczytem, a także rękopis Oświadczenia w sprawie ochrony dla dzieci w Nałęczowie.
Na uwagę zasługuje również zgromadzony tu zespół listów pisarza. Pochodzą one z różnych lat, a poruszane w nich kwestie dotyczą rozmaitych spraw. Adresatami tychże autografów byli m.in.: Bronisław Saski – kuzyn Żeromskiego, Zofia Kozierkiewiczowa – mieszkanka Kielc, Edmund Massalski – ówczesny redaktor „Gazety Kieleckiej”, Edward Łuszczkiewicz – szkolny kolega, Aleksander Januszkowski – zakopiański lekarz, Antoni Osuchowski – prawnik, Stefania Gliwicówna i Maria Bogdanowicz.
Nader wartościowymi eksponatami są publikacje Stefana Żeromskiego opatrzone odautorskimi dedykacjami. W zbiorach muzeum znajduje się pierwsze wydanie Ech leśnych z dedykacją dla Zofii Kochnowskiej i O Adamie Żeromskim wspomnienie z dedykacją dla Jana Müllera.
Muzeum posiada unikalną płytę gramofonową z 1924 roku z nagranym głosem Stefana Żeromskiego oraz jego bilet wizytowy.
Do cennych muzealiów należy także zespół ilustracji do utworów Stefana Żeromskiego – Syzyfowych prac, Promienia, Ludzi bezdomnych, Wiernej rzeki, Dziejów grzechu, Popiołów, Urody życia, Walki z szatanem, Przedwiośnia, Puszczy jodłowej. Autorami rysunków byli m.in. Monika Żeromska, Jan Marcin Szancer, Antoni Uniechowski, Krzysztof Henisz i Szymon Kobyliński.

Powrót