Zbiory online

wszystkie a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Muzeum Stefana Żeromskiego

portret Stefana Żeromskiego autorstwa Moniki ŻeromskiejDo najciekawszych pamiątek zgromadzonych w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego należą rękopisy utworów Stefan Żeromskiego. Zobaczyć tu można fragment brulionu Wiernej rzeki, część czystopisu Słowa o bandosie, tekst polski włoskiej przedmowy do książki G.L. Milesi La spedizione di Francesco Nullo in Polonia, czystopisy utworów Wszystko i nic oraz Snu o chlebie, kilka kartek noweli Z odczytem, a także rękopis Oświadczenia w sprawie ochrony dla dzieci w Nałęczowie.
Na uwagę zasługuje również zgromadzony tu zespół listów pisarza. Pochodzą one z różnych lat, a poruszane w nich kwestie dotyczą rozmaitych spraw. Adresatami tychże autografów byli m.in.: Bronisław Saski – kuzyn Żeromskiego, Zofia Kozierkiewiczowa – mieszkanka Kielc, Edmund Massalski – ówczesny redaktor „Gazety Kieleckiej”, Edward Łuszczkiewicz – szkolny kolega, Aleksander Januszkowski – zakopiański lekarz, Antoni Osuchowski – prawnik, Stefania Gliwicówna i Maria Bogdanowicz.
Nader wartościowymi eksponatami są publikacje Stefana Żeromskiego opatrzone odautorskimi dedykacjami. W zbiorach muzeum znajduje się pierwsze wydanie Ech leśnych z dedykacją dla Zofii Kochnowskiej i O Adamie Żeromskim wspomnienie z dedykacją dla Jana Müllera.
Muzeum posiada unikalną płytę gramofonową z 1924 roku z nagranym głosem Stefana Żeromskiego oraz jego bilet wizytowy.
Do cennych muzealiów należy także zespół ilustracji do utworów Stefana Żeromskiego – Syzyfowych prac, Promienia, Ludzi bezdomnych, Wiernej rzeki, Dziejów grzechu, Popiołów, Urody życia, Walki z szatanem, Przedwiośnia, Puszczy jodłowej. Autorami rysunków byli m.in. Monika Żeromska, Jan Marcin Szancer, Antoni Uniechowski, Krzysztof Henisz i Szymon Kobyliński.

Lista eksponatów

Widok:
TytułAutorDatowanieDział
Fotografia Adama Żeromskiego 1908 Muzeum Stefana Żeromskiego
Fotografia Dionizego Pajęczkowskiego Zakłady fotograficzne B. Wilkoszewski 1886 Muzeum Stefana Żeromskiego
Fotografia dr Jana Müllera 1916 Muzeum Stefana Żeromskiego
Fotografia Franciszka Górnickiego Zakłady fotograficzne B. Wilkoszewski 1886 Muzeum Stefana Żeromskiego
Fotografia Ignacego Różyckiego Zakłady fotograficzne B. Wilkoszewski 1886 Muzeum Stefana Żeromskiego
Fotografia Jana Nowińskiego Zakłady fotograficzne B. Wilkoszewski 1886 Muzeum Stefana Żeromskiego
Fotografia Mieczysława Cetnarowicza Zakłady fotograficzne B. Wilkoszewski 1886 Muzeum Stefana Żeromskiego
Fotografia nieznanego z imienia i nazwiska Zakłady fotograficzne B. Wilkoszewski 1886 Muzeum Stefana Żeromskiego

Powrót