Zbiory online

Banknot: 1 rubel

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Historia
Typ obiektu:Numizmaty
Datowanie:1855
Miejsce powstania lub znalezienia:Królestwo Polskie, Warszawa
Technika:druk
Materiał:papier
Wymiary:11,3 x 7,5 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/N/269
Wytwórnia:Drukarnia Banku Polskiego w Warszawie

Centralnie na przedniej stronie banknotu, na ozdobnej tarczy znajduje się godło państwowe - dwugłowy orzeł rosyjski pod koroną, a po jego bokach widnieje data emisji: 18 55. U góry w środku nad dwiema gałązkami usytuowana jest korona. Obustronnie korony na ozdobnych okrągłych tarczach widoczny jest nominał: 1, zaś u dołu na dwóch tarczach numer banknotu. Tylna strona banknotu prezentuje u góry i dołu napis w języku rosyjskim i polskim oraz obustronnie nominał: 1. umieszczony na stylizowanym kartuszu.