Zbiory online

Banknot: 1 marka polska

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Historia
Typ obiektu:Numizmaty
Datowanie:1917
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Technika:druk
Materiał:papier
Wymiary:7 x 11 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/N/271
Wytwórnia:Drukarnia Banku Rzeszy w Berlinie

Na przedniej stronie banknotu po lewej widnieje pod koroną ozdobny kartusz z godłem Polski - białym orłem w koronie na czerwonym polu. Po prawej u góry znajduje się napis: JEDNA MARKA POLSKA, u dołu podpisy, a niżej na czerwonej tarczy pieczęć Generał-Gubernatorstwa Warszawskiego. Po bokach pieczęci nominał oraz data emisji: 1917. Na odwrotnej stronie po bokach na ozdobnych kolumnach usytuowane są owalne tarcze z kobiecymi głowami zwróconymi do środka. Centralnie - nazwa emitenta, numer banknotu oraz nominał.