Zbiory online

Banknot: 1 marka polska

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Historia
Typ obiektu:Numizmaty
Datowanie:05.27.05.1919
Autor:Adam Półtawski
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Technika:druk
Materiał:papier
Wymiary:7 x 11 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/N/285
Wytwórnia:Zakład Fotochemigraficzny B. Wierzbicki i Spółka w Warszawie

Na przedniej stronie w ozdobnej ramce widnieje w narożach cyfrowe oznaczenie nominału, a na górnej listwie znajduje się określenie emitenta. Wewnątrz ramki umiejscowiony jest nominał, numer banknotu i napis. Na odwrotnej stronie w ozdobnej ramce, w centrum w ozdobnym kole widoczne jest godło państwowe, po bokach dwie głowy, a niżej oznaczenie nominału.