Zbiory online

Banknot: 100 marek polskich

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Historia
Typ obiektu:Numizmaty
Datowanie:23.08.1919
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Technika:druk
Materiał:papier
Wymiary:10 x 17,2 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/N/309
Wytwórnia:Drukarnia Miejska w Wiedniu

Na przedniej stronie na ozdobnych tarczach po prawej znajduje się godło państwowe, niżej wizerunek Tadeusza Kościuszki, a pod nim cyfrowe oznaczenie nominału. Po lewej w ramce widnieje napis. Na odwrotnej stronie u góry na tarczy umiejscowione jest godło państwowe, niżej napis. Po bokach i u dołu widoczne są seria i numer banknotu oraz cyfrowe oznaczenie nominału. Całość zamyka ozdobna ramka i stylizowany ornament roślinny.