Zbiory online

Banknot (Bon): 50 fenigów

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Historia
Typ obiektu:Numizmaty
Datowanie:15.05.1940
Autor:Ignacy Gutman
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Technika:druk
Materiał:papier
Wymiary:5,6 x 8,7 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/N/384
Wytwórnia:Drukarnia S. Manitiusa w Łodzi

Na przedniej stronie na tle ozdobnej siateczki, w centrum znajduje się świecznik siedmioramienny, a w narożach na przemian sześcioramienna gwiazda Dawida i nominał. Na odwrotnej stronie na tle siateczki widoczny jest napis.