Zbiory online

Banknot: 1 rubel

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Historia
Typ obiektu:Numizmaty
Datowanie:1917
Miejsce powstania lub znalezienia:Rosja
Technika:druk
Materiał:papier
Wymiary:9 x 15 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/N/493
Wytwórnia:Drukarnia w Petersburgu

Na przedniej stronie w środku na ozdobnej kolumnadzie znajdują się nominał, klauzula prawna oraz nieczytelne podpisy zarządzającego bankiem i kasjera. Po lewej widnieje godło państwowe, a po prawej pod koroną monogram cara Mikołaja II "N II". Niżej usytuowane są seria i numer banknotu, zaś u dołu data emisji. Na odwrotnej stronie w ozdobnym kole, na tle gałązki dębowej i laurowej umieszczono godło państwowe, po lewej nominał, a po prawej klauzulę prawną. Całość ukazana jest w ozdobnej ramce.