Zbiory online

Banknot: 1 rubel

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Historia
Typ obiektu:Numizmaty
Datowanie:1918
Miejsce powstania lub znalezienia:Rosja
Technika:druk
Materiał:papier
Wymiary:6,5 x 11,1 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/N/512

Na przedniej stronie po bokach na ozdobnych tarczach znajduje się cyfrowe określenie nominału, w środku emitent, nominał, klauzula prawna, nieczytelne podpisy zarządzającego bankiem i kasjera, data emisji oraz seria i numer banknotu. Na odwrotnej stronie w centrum umieszczone jest godło państwowe, niżej klauzula prawna, a po bokach nominał. Całość zamknięta jest w ozdobnej ramce.