Zbiory online

wszystkie a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Historia

Denar "Książę i Św. Wojciech"

Medal "Gustaw II Adolf, król Szwecji"

Kolekcja numizmatyczna jest przeglądem monet, w tym kilku wybitnej wartości, począwszy od czasów Piastów. W skład kolekcji wchodzą: 47 znalezisk monetarnych tzw. skarbów, monety z epoki Piastów, Jagiellonów, Wazów, Księstwa Warszawskiego, powstania listopadowego, Królestwa Polskiego, II Rzeczpospolitej, monety z getta w Łodzi z okresu okupacji niemieckiej, banknoty polskie od czasów Insurekcji Kościuszkowskiej do aktualnie będących w obiegu, medale oraz tłoki pieczętne władz i urzędów państwowych, sądowe, wojskowe, powstańcze, cechowe, szkolne, kościelne oraz organizacji i instytucji użyteczności publicznej.
W zbiorach znajduje się 47 znalezisk monetarnych, wśród których na szczególną uwagę zasługują: skarb z Wodzisławia liczący 2191 denarów Władysława Jagiełły, Władysława Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka; skarb z Krzczonowa składający się z 5263 denarów i półgroszy Władysława Jagiełły, Władysława Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka, Jana Olbrachta oraz grosze praskie; skarb z Mokrska Dolnego – w zespole tym występują monety: Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta, monety Śląskie, Zakonu Krzyżackiego, różnych miast i państw niemieckich.

Z najciekawszych monet w zbiorze należy wymienić denary: Bolesława Krzywoustego, Władysława Wygnańca i Bolesława Kędzierzawego, brakteaty: Bolesława Wstydliwego, Mieszka III, Mieszka Plątonogiego, talary: Stefana Batorego, Zygmunta III Wazy, Władysława IV Wazy, Stanisława Augusta Poniatowskiego, talar kurlandzki Jakuba Kettlera, dukaty: Władysława IV Wazy, Jana Kazimierza Wazy, Księstwa Warszawskiego i Powstania Listopadowego, złote i srebrne monety Królestwa Polskiego, II Rzeczpospolitej oraz monety z getta w Łodzi z okresu okupacji niemieckiej.

Zbiór banknotów obejmuje zdecydowaną większość banknotów polskich, od czasów Insurekcji Kościuszkowskiej do aktualnie będących w obiegu.

Wśród najcenniejszych medali wchodzących w skład kolekcji numizmatycznej wyróżnić należy niewątpliwie: medal wykonany w 1634 r. na zamówienie dworu szwedzkiego przez Sebastiana Dadlera, najwybitniejszego europejskiego medaliera epoki baroku, z okazji drugiej rocznicy śmierci króla Gustawa II Adolfa w bitwie pod Lützen; okolicznościowy medal ślubny, wykonany w 1638 r. przez Johana Höhna; medal poświęcony zwycięstwom wojennym króla Szwecji Karola XII autorstwa wybitnego niemieckiego medaliera pracującego w Norymberdze Georga Hautscha. Medal ten związany jest z Kielcami osobą władcy, albowiem Karol XII przebywał w pałacu kieleckim przed bitwą pod Kliszowem w okresie od 30.VI do 9.VII. 1702 r.

Szczególną wartość (także sentymentalną) posiada komplet medali wybitych przez Watykan z okazji 13. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II i 100. rocznicy ogłoszenia Encykliki „Rerum Novarum”. Medale te przekazał osobiście do zbiorów papież Jan Paweł II podczas wizyty w pałacu kieleckim 3 czerwca 1991 r.

Lista eksponatów

Widok:
TytułAutorDatowanieDział
Banknot: 500 zł 1919.02.28 (1924) Historia
Deka Historia
Denar "Książę i Św. Wojciech", Bolesław III Krzywousty (1102-1138) po 1113 Historia
Denar "Książę na tronie", Bolesław IV Kędzierzawy (1146-1173) po 1146 Historia
Denar "Książę na tronie", Władysław II Wygnaniec (1138-1146) po 1138 Historia
Denar "Księżę z mieczem", Władysław II Wygnaniec (1138-1146) 1140-1142 Historia
Dokument "Feuille de route de sous officier et soldat", potwierdzający miejsca pobytu Jakuba Otto Autor nieznany 01.03.1809 Historia
Dokument "Legion d'honneur", potwierdzający przyznanie Jakubowi Otto Krzyża Kawalerskiego Legii Honorowej Autor nieznany 1807 Historia

Powrót