Zbiory online

wszystkie a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Historia

Denar "Książę i Św. Wojciech"

Medal "Gustaw II Adolf, król Szwecji"

Kolekcja numizmatyczna jest przeglądem monet, w tym kilku wybitnej wartości, począwszy od czasów Piastów. W skład kolekcji wchodzą: 47 znalezisk monetarnych tzw. skarbów, monety z epoki Piastów, Jagiellonów, Wazów, Księstwa Warszawskiego, powstania listopadowego, Królestwa Polskiego, II Rzeczpospolitej, monety z getta w Łodzi z okresu okupacji niemieckiej, banknoty polskie od czasów Insurekcji Kościuszkowskiej do aktualnie będących w obiegu, medale oraz tłoki pieczętne władz i urzędów państwowych, sądowe, wojskowe, powstańcze, cechowe, szkolne, kościelne oraz organizacji i instytucji użyteczności publicznej.
W zbiorach znajduje się 47 znalezisk monetarnych, wśród których na szczególną uwagę zasługują: skarb z Wodzisławia liczący 2191 denarów Władysława Jagiełły, Władysława Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka; skarb z Krzczonowa składający się z 5263 denarów i półgroszy Władysława Jagiełły, Władysława Warneńczyka i Kazimierza Jagiellończyka, Jana Olbrachta oraz grosze praskie; skarb z Mokrska Dolnego – w zespole tym występują monety: Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta Starego, Zygmunta Augusta, monety Śląskie, Zakonu Krzyżackiego, różnych miast i państw niemieckich.

Z najciekawszych monet w zbiorze należy wymienić denary: Bolesława Krzywoustego, Władysława Wygnańca i Bolesława Kędzierzawego, brakteaty: Bolesława Wstydliwego, Mieszka III, Mieszka Plątonogiego, talary: Stefana Batorego, Zygmunta III Wazy, Władysława IV Wazy, Stanisława Augusta Poniatowskiego, talar kurlandzki Jakuba Kettlera, dukaty: Władysława IV Wazy, Jana Kazimierza Wazy, Księstwa Warszawskiego i Powstania Listopadowego, złote i srebrne monety Królestwa Polskiego, II Rzeczpospolitej oraz monety z getta w Łodzi z okresu okupacji niemieckiej.

Zbiór banknotów obejmuje zdecydowaną większość banknotów polskich, od czasów Insurekcji Kościuszkowskiej do aktualnie będących w obiegu.

Wśród najcenniejszych medali wchodzących w skład kolekcji numizmatycznej wyróżnić należy niewątpliwie: medal wykonany w 1634 r. na zamówienie dworu szwedzkiego przez Sebastiana Dadlera, najwybitniejszego europejskiego medaliera epoki baroku, z okazji drugiej rocznicy śmierci króla Gustawa II Adolfa w bitwie pod Lützen; okolicznościowy medal ślubny, wykonany w 1638 r. przez Johana Höhna; medal poświęcony zwycięstwom wojennym króla Szwecji Karola XII autorstwa wybitnego niemieckiego medaliera pracującego w Norymberdze Georga Hautscha. Medal ten związany jest z Kielcami osobą władcy, albowiem Karol XII przebywał w pałacu kieleckim przed bitwą pod Kliszowem w okresie od 30.VI do 9.VII. 1702 r.

Szczególną wartość (także sentymentalną) posiada komplet medali wybitych przez Watykan z okazji 13. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II i 100. rocznicy ogłoszenia Encykliki „Rerum Novarum”. Medale te przekazał osobiście do zbiorów papież Jan Paweł II podczas wizyty w pałacu kieleckim 3 czerwca 1991 r.

Lista eksponatów

Widok:
TytułAutorDatowanieDział
Kronika Białogońska Autor nieznany 1842-1882 Historia
Krzyż Orderu Odrodzenia Polski, kl. IV 1927 Historia
Księga Gospodarcza związana z rodziną Kontrymowiczów 1826-1859 Historia
Kwit nr 15301 wydany przez Rząd Narodowy dla Tomasza Winnickiego Rząd Narodowy 1863 Historia
Kwit nr 15497 wydany dla Tomasza Winnickiego przez Rząd Narodowy Rząd Narodowy 1863 Historia
Ładownica oficerska Autor nieznany 1760-1770 Historia
Makata haftowana (mihrab) Autor nieznany XIX w. Historia
Medal okolicznościowy - ślubny Johann Höhn ok. 1638 Historia

Powrót