Zbiory online

Próbki minerłaów miedzi w blaszanych pudełkach po zapalnikach używanych w kopalni miedzi w Miedziance k. Chęcin.

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Historia naturalna
Typ obiektu:Minerał
Datowanie:ok. 1916 r.
Autor:Wiktor Furnkranz
Miejsce powstania lub znalezienia:Miedzianka (gm. Chęciny)
Materiał:węglany miedzi, stal
Wymiary:5x6x3 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/P/1/1-24
Wytwórnia:Pudełko po zapalnikach wyprodukowane w "Patronenfabrik vormals Sellier & Bellot Prag"

Okazy mineralogiczne z kopalni miedzi w Miedziance zebrane podczas I wojny światowej (ok. 1916 r.) przez austriackiego inżyniera i zarządcę wojskowego władz okupacyjnych Wiktora Furnkranza.  Blaszane pudełka (24 sztuki) po detonatorach (zapalnikach) wyprodukowanych przez "Hirtenberger Patronen Zunhutchen & Metallwarenfabrik" w Austrii. i  "Patronenfabrik  vormals Sellier & Bellot  Prag" w Czechach.  W pudełkach znajdują się próbki minerałów i skał oraz opisy w j. niemieckim z oznaczonym składem chemicznym . Minerały pochodzą z kolekcji Jana Czarnockiego, który otrzymał próbki od braci Łaszczyńskich przed 1938 r. Wymiary pudełek: 5x6x3 cm.