Zbiory online

Fragmenty czaszki gada morskiego z rodzaju Ophthalmosaurus

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Historia naturalna
Typ obiektu:Skamieniałość
Datowanie:jura górna
Miejsce powstania lub znalezienia:Morawica (pow. kielecki)
Materiał:wapień, kość, zębina
Wymiary:34x28x3 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/P/162/1-2

Przecięte i zapolerowane płyty wapienia z przekrojem poprzecznym czaszki gada.