Zbiory online

wszystkie a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Historia naturalna


Zęby przedtrzonowe słoni mioceńskich z rodzaju Deinotherium


Trzonem kolekcji przyrodniczej jest geologia, a w szczególności skamieniałości i minerały. Większość okazów, zgromadzona została przez wybitnego polskiego geologa Jana Czarnockiego (1889-1952). W kolekcji znajdują się cenne muzealia paleontologiczne, w tym również holotypy – okazy wzorcowe gatunków. Wiele unikatowych skamieniałości zawdzięczamy entuzjastom, pasjonatom i regionalistom, którzy na początku XX wieku, przekazywali do Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Kielcach. Wśród okazów są m.in. znalezione w regionie lub na jego obrzeżach okazy przyrodnicze: czaszka niedźwiedzia jaskiniowego i prażubra, kości i zęby mamutów, nosorożców oraz jedyny w Polsce ząb słonia kopalnego sprzed 15 milionów lat.

Region świętokrzyski odegrał ważną rolę w rozwoju gospodarczym kraju – od XVI do końca XIX wieku był najważniejszym rejonem Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. W zbiorach znajdują się liczne okazy rud metali i minerałów: galena, malachit, azuryt, hematyt, piryt, syderyt i limonit. Kolekcję uzupełniają piękne i różnorodne formy kalcytów, baryt, gips oraz okazy siarki.

Muzealia zoologiczne liczą ponad 200 spreparowanych okazów płazów, gadów, ptaków i ssaków z rzadkimi atunkami jak: bielik, batalion, drop, kulon, cietrzew i głuszec. Wiele z nich obecnie nie występuje na Kielecczyźnie. O kunszcie dawnych preparatorów świadczy fakt, że niektóre okazy – zachowane w doskonałym stanie – przetrwały w muzeum 100 lat (najstarszy okaz pochodzi z 1912 r.).

Ważną częścią zbiorów są dokumenty dotyczące życia i działalności przyrodników kieleckich oraz badaczy, którzy pracowali na rzecz poznania regionu świętokrzyskiego, m.in. Jana Czarnockiego (1889-1952), Edmunda Massalskiego (1886-1975) i Romana Kobendzy (1886-1955). W kolekcji znajdziemy unikatowe przedwojenne fotografie i negatywy dokumentujące przyrodę, geologię oraz wsie i miasteczka Kielecczyzny.

Lista eksponatów

Widok:
TytułAutorDatowanieDział
Kielce. Widok Katedry od strony Seminarium Duchownego. Edmund Massalski 08.1926 Historia naturalna
Klasztor na Karczówce - widok od wschodu Edmund Massalski 01.11.1930 r. Historia naturalna
Klymienia, Gyroclymenia cyclocostata Czarnocki, 1989 dewon górny (famen) Historia naturalna
Klymienia, Woclumeria sphaeroides (Richter, 1848) dewon górny (famen) Historia naturalna
Kopalnia kalcytu na górze Zelejowej Jan Czarnocki (1889-1951) przed 1938 r. Historia naturalna
Lasy Majdowskie. Skręcony pień modrzewia. Roman Kobendza (1886-1955) 05.07.1939 Historia naturalna
Łagów Jan Czarnocki (1889-1951) przed 1938 Historia naturalna
Łagów, Dule Jan Czarnocki (1889-1951) przed 1938 Historia naturalna

Powrót