Zbiory online

Dłuto krzemienne

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Archeologia
Typ obiektu:Narzędzie
Datowanie:neolit
Autor:kultura amfor kulistych
Miejsce powstania lub znalezienia:Wojciechowice, pow. opatowski
Technika:odbijanie, gładzenie
Materiał:krzemień
Wymiary:dł. 9,8 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/A/1038