Zbiory online

Dno naczynia ze znakiem garncarskim

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Archeologia
Typ obiektu:Naczynie
Datowanie:wczesne średniowiecze
Autor:-
Miejsce powstania lub znalezienia:Wiślica, pow. buski
Technika:lepienie, wypalanie
Materiał:glina
Wymiary:śr. dna 9,4 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/A/4285/1

W trakcie badań archeologicznych prowadzonych w 1960 roku na grodzisku w Wiślicy odkryto liczny zbiór wczesnośredniowiecznych fragmentów naczyń glinianych. Wśród nich znajdowało się między innymi dno naczynia z centralnie umiejscowionym, celowo wykonanym przez garncarza znakiem. Ma on kształt regularnej swastyki o załamanych w lewą stronę prostych ramionach. Symbol ten często spotykany jest na dnach naczyń wczesnośredniowiecznych, a w religii Słowian wiązany jest z kultem solarnym.