Zbiory online

Amfora

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Archeologia
Typ obiektu:Naczynie
Datowanie:neolit
Autor:kultura ceramiki sznurowej
Miejsce powstania lub znalezienia:Siesławice, pow. buski
Technika:lepienie, wypalanie
Materiał:glina
Wymiary:wys. 26 cm; śr. wylewu 15,5 cm; śr. dna 11 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/A/5264/14

 Naczynie pochodzi z badań wykopaliskowych prowadzonych w 1979 r. przez Zygmunta Pyzika na stanowisku nr 3 w Siesławicach.