Zbiory online

Dłuto z poroża

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Archeologia
Typ obiektu:Narzędzie
Datowanie:eneolit
Autor:kultura złocka
Miejsce powstania lub znalezienia:Złota, pow. sandomierski
Technika:gładzenie
Materiał:poroże
Wymiary:dł. 12 cm, szer. 0,5-2,9 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/A/557/3

Dłuto wykonane z odłamanego zakończenia poroża, ze śladami strugania w miejscu złamania. Zabytek pochodzi z badań Zdzisława Lenartowicza.