Zbiory online

Amfora

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Archeologia
Typ obiektu:Naczynie
Datowanie:eneolit
Autor:kultura złocka
Miejsce powstania lub znalezienia:Złota, pow. sandomierski
Technika:lepienie, wypalanie
Materiał:glina
Wymiary:wys. 20,6 cm; śr. wylewu 10,3 cm; śr. dna 8 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/A/591

Amfora została znaleziona w 1915 roku w tak zwanym grobie kryptowym, który jak opisuje Z. Lenartowicz, miał następującą budowę: ...obszerne wejście pionowe, z którego prowadzi w bok ku północy szyja zamknięta jednym dużym lub paru małymi kamieniami, za szyją zaś znajduje się jama tej długości, że zwłoki tylko skurczone mogły się w niej zmieścić. W grobie znajdowały się dwa szkielety w pozycji skurczonej, natomiast jego wyposażenie stanowiły dwie amfory.