Zbiory online

Amforka

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Archeologia
Typ obiektu:Naczynie
Datowanie:neolit
Autor:kultura ceramiki sznurowej
Miejsce powstania lub znalezienia:Damienice, pow. proszowicki
Technika:lepienie, wypalanie
Materiał:glina
Wymiary:wys. 5,5 cm; śr. wylewu 4,7 cm; śr. dna 4,3 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/A/60