Zbiory online

Amforka

Informacje o obiekcie:

Dział / Kategoria:Archeologia
Typ obiektu:Naczynie
Datowanie:3100-2300 p.n.e.
Autor:kultura ceramiki sznurowej
Miejsce powstania lub znalezienia:Damienice, pow. Proszowice
Technika:lepienie, wypalanie
Material:glina
Wymiary:wys. 5,5 cm, śr. wylewu 4,7 cm, śr. dna 4,3 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/A/60