Zbiory online

wszystkie a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z

Archeologia


Naramiennik, ozdoba, 1 poł. III okresu epoki brązu, 1250-1200 lat p.n.e, brąz
Zbiory Działu Archeologii są jedną z najstarszych kolekcji Muzeum Narodowego w Kielcach. Historia ich gromadzenia liczy ponad sto lat i związana jest z powstaniem w 1908 roku Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
W skład zbiorów wchodzą zabytki odkrywane przypadkowo przez mieszkańców regionu, kolekcje przekazane przez dawnych zbieraczy i archeologów amatorów oraz artefakty pochodzące z systematycznych badań wykopaliskowych. Reprezentują one wszystkie epoki pradziejowe od paleolitu po średniowiecze i czasy nowożytne.

Do niezwykle cennych zabytków należą unikatowe, bogato zdobione naczynia gliniane pochodzące z cmentarzyska kultury złockiej (ok. 2850-2600 r. p.n.e.) z miejscowości Złota pod Sandomierzem, a także odkryty w Witowie skarb biżuterii i militariów z epoki brązu. W kolekcji znajdują się również artefakty z okresu wpływów rzymskich, wśród których na pierwszym miejscu należy wymienić skarby denarów z Połańca i Skrobaczowa. Pierwszy ilustruje historię rzymskiego denara od II/I w. p.n.e. po początek I w. n.e., drugi mieści się w granicach czasowych między 106 a 196 r. Ważną częścią zbiorów wczesnośredniowiecznych i średniowiecznych są m.in. datowany na XI w. skarb z Łagownicy Starej składający się z 365 monet – głównie denarów krzyżowych i 35 tak zwanych „placków srebrnych”, oraz okazy broni i narzędzi żelaznych z grodzisk będących reliktami możnowładczych siedzib obronnych w Błotnicy, Włoszczowie, Koniecpolu, Szczekocinach. W zbiorach przechowywana jest również kolekcja średniowiecznych, bogato zdobionych kafli piecowych odkrytych na zamkach
w Bodzentynie i Pińczowie.

 

 

Lista eksponatów

Widok:
TytułAutorDatowanieDział
Amfora kultura złocka eneolit Archeologia
Amfora kultura ceramiki sznurowej neolit Archeologia
Amfora kultura amfor kulistych neolit Archeologia
Amforka kultura ceramiki sznurowej neolit Archeologia
Bransoleta kultura łużycka epoka brązu Archeologia
Bransoleta kultura łużycka epoka brązu Archeologia
Bransoleta kultura łużycka epoka brązu Archeologia
Bransoleta kultura łużycka halsztat C Archeologia

Powrót