Zbiory online

Dzbanek

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Sztuka ludowa
Typ obiektu:Naczynie
Datowanie:1960
Autor:Czesław Jeż
Miejsce powstania lub znalezienia:Ostrowiec-Koszary
Technika:toczenie, malowanie, rytowanie
Materiał:glina
Wymiary:wys.29, śr.wyl.15, śr.dna 11cm
Nr inwentarzowy:MNKi/E/3107

Prezentowane naczynie jest przykładem dobrze opanowanej formy i bogatej ornamentyki. Dzbanek ma lekko wyodrębnione dno i pękaty brzusiec, którego linia maksymalnego wychylenia przypada w połowie wysokości naczynia. Krótka szyjka o ściankach lekko rozchylonych na zewnątrz ma pogrubioną krawędź wylewu, a w niej dookolny profilowany rowek. Ucho dzbanka wykonane jest z wałka gliny i osadzone pod kątem prostym na krawędzi wylewu i na linii maksymalnego wychylenia brzuśca. Dekoracja wypełnia całą górną partię brzuśca do połowy wysokości szyjki. Stanowi ją ornament w postaci dookolnych pasów różnej szerokości pomalowanych szaro-brązową i białą glinką. Na ich tle umieszczone są ryte linie proste i faliste (pojedyncze i podwójne) oraz powielony motyw jodełki.

Malowanie biskwitów ma swoje początki w XVII w. i  jest nadal kontynuowane przez garncarzy z okolic Ostrowca Świętokrzyskiego.