Zbiory online

Jesień

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Sztuka współczesna
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:1941
Autor:Włodzimierz Bartoszewicz (1899-1983)
Technika:olej
Materiał:dykta
Wymiary:32 x 47,5 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/W/7

Urodził się we Lwowie, studiował prawo i ekonomię na Uniwersytecie Poznańskim, w 1930 ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie (pracownie m. inn. Tadeusza Pruszkowskiego, Władysława Skoczylasa, Wojciecha Jastrzębowskiego), był współorganizatorem Stowarzyszenia Szkoła Warszawska (1929) oraz Stowarzyszenia Ars Christiana, blisko związany z Bractwem Św. Łukasza. W czasie II wojny światowej i krótko po niej przecbywał w Kielcach (pracował w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego), w 1948 osiadł w Poznaniu, poza malarstwem sztalugowym (portrety, pejzaże, martwą naturę, kompozycje religijne i historyczne) tworzył kościelne i miejskie polichromie, ilustracje książkowe, karykatury (także antysemickie). Prace w Muzeach Narodowych w Kielcach, Poznaniu, Warszawie, Muzeum Nadwislańskim w Kazimierzu Dolnym.