Zbiory online

Człowiek cywilizowany

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Sztuka współczesna
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:1967
Autor:Jan Błyskosz (1931-1992)
Technika:olej
Materiał:płótno
Wymiary:72,5 x 58,1 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/W/30

Studiował na ASP w Krakowie (dyplom 1969 z konserwacji), kopista, członek kieleckiego i krakowskiego ZPAP, kierownik pracowni konserwatorskiej MNKi 1971-1980, później Główny Konserwator Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu.

 

Człowiek cywilizowany

1967, sygn. l.d.r.: JAN BŁYSKOSZ 1967, olej płótno, 72,5 x 58,1 cm, zakup od artysty 1976, MNKi/W/30

Bibl.: Oborny A., Kronika muzealna 1976, Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 1980, t. XI, s. 289; Sztuka Kielecczyzny po 1945 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego i Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach, red. I. Rajkowska, Kielce 2005, kat. 33, s. 85, il. kol.

Wyst.: Mehrzweckhalle Dortmund?; Malarstwo Polski Ludowej-Tendencje-Kierunki, MNKi 1979; Sztuka

Kielecczyzny po 1945 ze zbiorów MNKi i BWA w Kielcach, MNKi 2005/2006