Zbiory online

Pozoranty

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Sztuka współczesna
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:1979
Autor:Tadeusz Brzozowski (1918-1987)
Technika:olej
Materiał:płótno
Wymiary:184 x 130,7 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/W/40

Studiował na ASP w Krakowie u Władysława Jarockiego, Kazimierza Sichulskiego, Ignacego Pieńkowskiego, Karola Frycza, w Kunstgewerbeschule u Fryderyka Pautscha, Józefa Mehoffera i Jana Hoplińskiego (ze względu na szczególne zainteresowania technologią i konserwacją sztuki, dyplom 1945), scenograf, projektant tkanin, autor polichromii w kilku kościołach, wykładowca na Politechnice Krakowskiej i w PWSSP w Poznaniu, od lat 1930. bardzo bliska znajomość z Tadeuszem Kantorem i Grupą Krakowską, nauczyciel i dyrektor zakopiańskiego Państwowego Liceum Technik Plastycznych im. A. Kenara, współautor Salonów Marcowych, członek międzynarodowej grupy Phases, Nagroda Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego w 1983, podróże po całej Europie, USA, Brazylii, Argentynie. Brzozowski bardzo sobie cenił starych mistrzów, dążenie do doskonałości, dobrą robotę rzemieślniczą, sam wolał określać się raczej jako producent niż twórca, wiążąc jednocześnie malarstwo z rzeczami jak najbardziej poważnymi.  

 

Pozoranty

1979, sygn. na odwrocie i opis autorski p.d.r.: t. Brzozowski./1979, olej płótno, 184 x 130,7 cm, zakup 1981, MNKi/W/40

Bibl.: Kuczyński J., Oborny A., Postoła E., Kronika muzealna 1979-1982, [w:] Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, Wydawnictwo Literackie, Kraków - Wrocław 1984,  t. XIII, s. 443/444, il. 28 s. 444; Kossowski Ł., Ozdoba-Kosierkiewicz W., Współczesne malarstwo polskie w kieleckim muzeum. Uwagi na marginesie wystawy, [w:] Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, Kraków 1990,  t. XV, il. 2; Tadeusz Brzozowski 1918-1987. Katalog wystawy. Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1997, kat. 362, il. 1 s. 170; Rajkowska I., Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach / The Polish Contemporary Painting at the National Museum in Kielce, Kielce 2007, kat. 73, s.164-165, il.; Najcenniejsze zabytki Muzeum Narodowego w Kielcach, Kielce 2008, kat. II/9, s. 78

Wyst.: Wystawa monograficzna, MN Warszawa 1997; Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów MNKi, MNKi 1998/1999; Tadeusz Brzozowski-szkic do portretu, Dom Praczki w Kielcach, 2008/2009