Zbiory online

Zabytkowa huta w Samsonowie

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Sztuka współczesna
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:1966
Autor:Karol Chudecki (1909-1980)
Technika:akwarela
Materiał:tektura
Wymiary:28,5 x 30,8 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/W/44

Ur. w Głogowie, absolwent Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego i  ASP w Krakowie (dyplom 1939, pracownia Władysława Jarockiego), także rzeźbiarz. Członek kieleckiego i rzeszowskiego ZPAP. W 1969 do Muzeum Świętokrzyskiego trafiły trzy prace artysty - jeden olej i dwie akwarele z motywami regionu kieleckiego na wysokim poziomie artystycznym - Zabytkowa huta w Samsonowie, Pińczów nad rzeką Nidą, Motyw z Szydłowca. Jego prace pokazano na wystawie łączonej z Antonim Bieleckim w Radomiu w 1969, a wystawę wraz z małym katalogiem (głównie pejzażowo-architektoniczne motywy regionu świętokrzyskiego - Cedzyna, Chęciny, Jaworznia, Karczówka, Kielce, Lubrzanka, Nida, ale także martwe natury) przygotowało kieleckie BWA i Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. W 2021 MNKi zakupiło jego obraz Fragment katedry wawelskiej z kaplicą Zygmuntowską.