Zbiory online

Bali

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Sztuka współczesna
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:1967
Autor:Jerzy Stajuda (1936-1992)
Technika:olej
Materiał:płótno
Wymiary:63,9 x 103,1 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/W/1022

Studiował na Politechnice Warszawskiej (architektura) w latach 1950-1960, znany krytyk sztuki (członek AICA), subtelny znawca malarstwa polskiego i europejskiego, twórczości starych mistrzów, zwolennik tradycyjnego malarskiego warsztatu i kunsztu, malarstwa pięknego, tworzący poza głównymi nurtami przemian sztuki współczesnej. 

 

Bali

1967, olej płótno, 63,9 x 103,1 cm, zakup od artysty 1979, MNKi/W/1022

Bibl.: Rajkowska I., Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach / The Polish Contemporary Painting at the National Museum in Kielce, Kielce 2007,kat. 25, s. 66-67, il.; Najcenniejsze zabytki Muzeum Narodowego w Kielcach, Kielce 2008, kat. II/100, s. 96

Wyst.: Współczesne malarstwo polskie ze zbiorów MNKi, MNKi 1998/1999