Zbiory online

Forma organiczna III

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Sztuka współczesna
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:1960.-1970.
Autor:Barbara Bieniulis-Strynkiewicz (1922-1996)
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Materiał:ceramika
Wymiary:22 x 40,5 x 40 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/W/25

Przekaz depozytu przez Komitet Społeczny spuścizny Strynkiewiczów i O. Warszawski ZPAP i dar prywatny  / public loan assignment and private gift 2001, MNKi/W/25

Bibl. / Lit.: Jeżewska E., Rajkowska I., Nabytki Muzeum Narodowego w Kielcach w latach 1998-2002. Dział Malarstwa i Rzeźby, [w:] Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach, Kielce 2003, t. XXI, s. 93