Zbiory online

Projekt kompozycji Piłkarze dla hali sportowej w Radomiu

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Sztuka współczesna
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:1975-1976
Autor:Adam Wolski (1937?2011)
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Technika:długopis mazak
Materiał:papier karton
Wymiary:25,2 x 34,8 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/W/1184

Sygn. p.d.r. / signed bottom right: 75 A. Wolski, i na passe-partout / and on the mount: A. Wolski 76, zakup od artysty / purchased from the artist 2007.

 

Adam Wolski (1937–2011)

Urodził się w Zagnańsku koło Kielc, brat rzeźbiarki Zofii Wolskiej, studiował w PWSSP we Wrocławiu i Łodzi, ostatecznie ukończył ASP w Warszawie (dyplom 1963), także rzeźbiarz, scenograf, projektant i realizator wielu monumentalnych kompozycji ściennych w Kielcach (m.in. w Politechnice Świętokrzyskiej, w Kieleckim Centrum Kultury), na Kielecczyźnie i w Polsce (ok. 200 realizacji, wiele z nich już nie istnieje), organizator działań artystycznych i promocyjnych, łączących architekturę z malarstwem, rzeźbą i żywym modelem, pierwszych w Polsce aukcji dzieł sztuki (od 1980), założyciel Krajowych Aukcji Sztuki, organizator Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuka i Moda (od 1996), marszand (właściciel Galerii AW), założyciel Rady Artystycznej Twórców Kieleckich, w Zagnańsku stworzył kulturalne centrum nie tylko regionu świętokrzyskiego, ale również ogólnopolskich działań artystycznych, w dziedzinie malarstwa sztalugowego podtrzymywał tradycję XX-wiecznej martwej natury i pejzażu, czasami w połączeniu z collagem i eksperymentami fakturowymi, natomiast w dziedzinie nowoczesnej dekoracji architektoniczno-rzeźbiarskiej wypracował w latach 70. i 80. własną stylistykę, odmianę abstrakcji niegeometrycznej i geometrycznej, owocnie wykorzystującą nowe technologie budowlane (acekolowa płyta azbestowo-cementowa), wcześniej porównywaną do monumentalnego malarstwa meksykańskiego José Orozco, Diego Rivery czy Alfaro Siqueirosa, kontynuowaną w mniejszych formach dostępnych dla prywatnego kolekcjonera. Prace także w zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

Born in Zagnańsk near Kielce, brother of the sculptor Zofia Wolska, he studied at the State Higher Schools of Visual Arts in Wrocław and Łódź, and finally the Academy of Fine Arts in Warsaw (graduated 1963), also a sculptor, stage designer, designer of many monumental wall compositions in Kielce (among others Technical University, Centre of Culture), the Kielce region and Poland (ca 200 works of art, at present many of them destroyed), organiser of artistic and cultural events joining architecture with painting, sculpture and a living model, a pioneer art dealer and auctioneer in Poland (since 1980), a founder of Polish Festival Art and Fashion (since 1996), he made of Zagnańsk culture centre of artistic activities in Kiece region and Poland altogether, in the field of easel painting he respected the noble tradition of the 20th century still life and landscape, sometimes experimenting with collage and mixed technique compositions, however in modern architectural and sculptural design of the 1970s and 1980s he made pictorial inventions of his own, a version of non-geometric and geometric abstraction, successfully making use of new construction technologies (facade asbestos-cement sheet), earlier compared with Mexican school of monumental painting of Diego Rivera, José Orozco or Alfaro Siqueiros, continued in minor forms available to private collectors. His works are also in the collection of the District Museum in Tarnów.