Zbiory online

Portret Ludwika Wiktora Kielbassa

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Sztuka współczesna
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:1953
Autor:Maja (Maria) Berezowska (1898?1978)
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Technika:akwarela
Materiał:papier
Wymiary:29,9 x 22,4 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/W/18

Sygn. l.d.r. / signed bottom left: Temu, Kto Kocha / Sztukę i Pszczoły / maja 53, legat L.W. Kielbassa / bequest of L.W. Kielbass 1956.

Bibl. / Lit.: Przypkowski T., Wspomnienie o Ludwiku Wiktorze Kielbassie i jego zbiorach w Sudole pod Jędrzejowem, „Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego” 1963, t. 1, s. 219, 225; Głowacki K., Modrzejewska B., Ozdoba-Kosierkiewicz W., Kolekcja Ludwika Wiktora Kielbassa w Muzeum Świętokrzyskim, Kielce 1973, kat. 3, s. 12, 29; Donatorzy Muzeum Narodowego w Kielcach [katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Kielcach], red. J. Mielcarska-Kaczmarczyk, Kielce 2008, kat. I/400, s. 79.

Wyst. / Exh.: Kolekcja Ludwika Wiktora Kielbassa, MŚ 1973; XXX lat muzealnictwa kieleckiego w Polsce Ludowej, MŚ 1974; Donatorzy Muzeum Narodowego w Kielcach, MNKi 2008.

 

Maja (Maria) Berezowska (1898–1978)

Studiowała w ASP w Krakowie w pracowni Józefa Pankiewicza, w Petersburgu, Monachium i Paryżu, należała do grupy Rytm, w czasie II wojny światowej osadzona w obozie koncentracyjnym Ravensbrück, później przebywała w Danii i Szwecji, ale wróciła do Polski, przede wszystkim ilustratorka i rysowniczka (także rysunek satyryczny i karykatura) – „Szpilki”, „Przekrój”, „Nowa Kultura”, „Ici Paris”, „Le Canard Enchâiné”, „La Vie Parisienne”, „Le Figaro”, „Le Rire”, „Séduction”, scenografka m.in. w Teatrze Polskim w Poznaniu i Teatrze Komedia w Warszawie, współcześnie jej prace są bardzo często podrabiane. Prace także w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeach Okręgowych w Bydgoszczy i Toruniu.

Studied at the Academy of Fine Arts in Cracow (Atelier of Józef Pankiewicz), Petersburg, Munich, Paris, she was a member of the art group Rytm, during the Second World War she was imprisoned in the concentration camp in Ravensbrück, then she stayed in Denmark and Sweden, but she returned to Poland eventually, she was primarily an illustrator and drawer, satirist i caricaturist in periodicals “Szpilki”, “Przekrój”, “Nowa Kultura”, “Ici Paris”, “Le Canard Enchâiné”, “La Vie Parisienne”, “Le Figaro”, “Le Rire”, “Séduction”, stage designer at among others the Polish Theatre in Poznań and the Comedy Theatre in Warsaw. Nowadays her works have been frequently faked. Her works are also among others in the collections of the National Museum in Warsaw and District Museums in Bydgoszcz and Toruń.