Zbiory online

Akt w półcieniu

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Sztuka współczesna
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:1968
Autor:Jan Błyskosz (1931?1992)
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Technika:olej
Materiał:płótno
Wymiary:75 x 59,5 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/W/31

Sygn. p.d.r. / signed bottom right: JAN BŁYSKOSZ / KRAKÓW 1968, zakup od autora / purchased from the artist 1979.

Bibl. / Lit.: Kuczyński J., Oborny A., Postoła E., Kronika muzealna 1979–1982, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1984, t. 13, s. 432; Sztuka Kielecczyzny po 1945 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego i Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach, red. I. Rajkowska, Kielce 2005, kat. 34, s. 85.

Wyst. / Exh.: Sztuka Kielecczyzny po 1945 ze zbiorów Muzeum Narodowego i Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach, MNKi 2005–2006.

  

Jan Błyskosz (1931–1992)

Studiował w ASP w Krakowie (dyplom 1969 z konserwacji), kopista, członek kieleckiego i krakowskiego ZPAP, kierownik pracowni konserwatorskiej Muzeum Narodowego w Kielcach w latach 1971–1980, później Główny Konserwator Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu.

He studied at the Academy of Fine Arts in Cracow (graduation 1969 in Restoration), copist, member of Polish Artists Society in Kielce and Cracow, head of the conservation department in the National Museum in Kielce in 1971–1980, then the Chief Restorer of the State Collection of Art of the Wawel Royal Castle in Cracow.