Zbiory online

Portret Wiesława Juszczaka

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Sztuka współczesna
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:1978
Autor:Edward Dwurnik (1943?2018)
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Technika:olej
Materiał:płótno
Wymiary:100,1 x 72,6 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/W/148

Sygn. p.d.r. / signed bottom right: 10.IX.1978. / E.DWURNIK., i na odwrocie oraz opis autorski / and on the reverse with the artist’s description: E.DWURNIK / 1978 / NR:37 / XIV, zakup od artysty / purchased from the artist 1990.

Bibl. / Lit.: Jeżewska E., Nabytki działów artystycznych i regionalnych w latach 1989–1992. Dział Malarstwa i Rzeźby, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1995, t. 18, s. 272–273; Polski mężczyzna 1910-2010 / Polish Man 1910-2010, Katalog wystawy / Exhibition Catalogue, wybór i koncepcja / Selection and Concept I. Rajkowska, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2023, poz. 104, s. 237

Wyst. / Exh.: Autorska, BWA Kielce, Miechów, Zakopane 1990; Polski mężczyzna 1910-2010, MNKi 2023

Glosa / Glosses: Wiesław Juszczak (1932–2021) – polski historyk sztuki, pisarz i tłumacz, wieloletni pracownik Instytutu Sztuki PAN i Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego / Wiesław Juszczak (1932–2021) – Polish art historian, writer and translator, a scholar for many years at the Art Institute of the Polish Academy of Sciences (PAN) and Institute of Art History of the Warsaw University.

 

Edward Dwurnik (1943–2018)

Studiował w ASP w Warszawie (pracownie Eugeniusza Eibischa i Jerzego Jarnuszkiewicza, dyplom 1970), laureat Nagrody Krytyki Artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida w 1981, Nagrody Kulturalnej Solidarności w 1983, Nagrody Fundacji Coutts and Co w Zurychu w 1992, także rysownik, grafik, ilustrator, zafascynowany Nikiforem, reprezentuje figurację spod znaku Nowych Dzikich (Neue Wilde), często tworzył cykle – m.in. obyczajowo-polityczne Podróże autostopem (od 1966), Sportowcy (1972–1978, album ze wszystkimi reprodukcjami ukazał się w 2011), Robotnicy (lata 80.), Droga na Wschód (1989–1991), Od Grudnia do Czerwca (1990–1994), Niebieskie miasta (od 1993), projektował też kompozycje monumentalne w przestrzeni publicznej.

Studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw (ateliers of Eugeniusz Eibisch and Jerzy Jarnuszkiewicz, graduation 1970), Art Critics Award of Cypian Kamil Norwid 1981, Cultural Award of Solidarity trade union 1983, Coutts and Co Foundation Award, Zurich 1992, a drawer, printmaker and illustrator also, he was fascinated by a Polish naive painter Nikifor, represents the Neue Wilde movement, he painted often in cycles, e.g. among others the genre-political cycles Hitch-hike Travels (since 1966), Sportsmen (1972–1978, an album with all the reproductions of the cycle’s paintings was published in 2011), Workmen (the 1980s), Road to the East (1989–1991), Since December til June (1990–1994), Blue Towns (since 1993), he also designed monumental compositions in a public space.