Zbiory online

Głowa Edmunda Massalskiego

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Sztuka współczesna
Typ obiektu:Rzeźba
Datowanie:1962
Autor:Zygmunt Kaczor (1924?1999)
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Technika:odlew
Materiał:brąz żeliwo
Wymiary:35 x 27 x 32 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/W/220

Zakup od artysty / purchased from the artist 1962.

Bibl. / Lit.: Sztuka Kielecczyzny po 1945 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego i Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach, red. I. Rajkowska, Kielce 2005, kat. 1398, s. 125; Najcenniejsze zabytki Muzeum Narodowego w Kielcach [katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Kielcach], red. A. Kwaśnik-Gliwińska, Kielce 2008, kat. II/37, s. 83; Polski mężczyzna 1910-2010 / Polish Man 1910-2010, Katalog wystawy / Exhibition Catalogue, wybór i koncepcja / Selection and Concept I. Rajkowska, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2023, poz. 157, s. 273-274 

Wyst. / Exh.: Sztuka Kielecczyzny po 1945 ze zbiorów Muzeum Narodowego i Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach, MNKi 2005–2006; Stała ekspozycja Z dziejów Kielc, Muzeum Historii Kielc 2007–2014; Polski mężczyzna 1910-2010, MNKi 2023

 

Zygmunt Kaczor (1924–1999)

Studiował w Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych w Warszawie (1941–1942) i ASP w Krakowie (pracownia Xawerego Dunikowskiego, dyplom 1955), członek Grupy Kieleckiej (1965–1966), warszawskiego i kieleckiego ZPAP. Prace także w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Architektury i Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu.

He studied at the Municipal School of Decorative Arts in Warsaw (1914–1942) and the Academy of Fine Arts in Cracow (Atelier of Xawery Dunikowski, graduation 1955), member of Grupa Kielecka (1965–1966) and the Polish Visual Artists Association in Warsaw and Kielce. His works are also in the collections of the National Museum in Warsaw, Architecture Museum and Museum of Medallic Art in Wrocław.