Zbiory online

Saturn pożerający własne dzieci

Informacje o obiekcie:

Dział / Oddział:Sztuka współczesna
Typ obiektu:Obraz
Datowanie:1979
Autor:Antoni Fałat (ur. 1942)
Miejsce powstania lub znalezienia:Polska
Technika:akryl
Materiał:płótno
Wymiary:145,5 x 113,8 cm
Nr inwentarzowy:MNKi/W/158

Sygn. p.d.r. / signed bottom right: ant. Fałat IX. 79, zakup od artysty / purchased from the artist 1983.

Bibl. / Lit.: Oborny A., Kronika muzealna 1983. Nabytki Działu Malarstwa, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1985, t. 14, s. 349; Oborny A., Nabytki artystyczne w roku 1984, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1990, t. 15, s. 404–405; Motywy mitologiczne w sztukach plastycznych, red. A. Kwaśnik-Gliwińska, Kielce 2006, kat. 34, s. 13; Najcenniejsze zabytki Muzeum Narodowego w Kielcach [katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Kielcach], red. A. Kwaśnik-Gliwińska, Kielce 2008, kat. II/22, s. 80, 83.

Wyst. / Exh.: Motywy mitologiczne w sztukach plastycznych, MNKi 2006.

 

Antoni Fałat (ur. / born 1942)

Studiował w ASP w Warszawie (pracownia Aleksandra Kobzdeja, dyplom 1969), wybitny przedstawiciel polskiej figuracji, współzałożyciel warszawskiej grupy AUT (1969), założyciel i rektor Europejskiej Akademii Sztuki w Warszawie (1992–2015). Prace w zbiorach wszystkich polskich muzeów narodowych oraz kilku okręgowych.

Studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw (Atelier of Aleksander Kobzdej, graduation 1969), he is an outstanding representative of the Polish figurative painting movement, co-founder of the Warsaw art group AUT (1969), founder and vice chancellor of the European Academy of Arts in Warsaw (1992–2015). His works are in the collections of all Polish national museums and several the district ones.